Vi bruker boligmappa

Når du har hatt besøk av HES AS, sender vi deg faktura samt dokumentasjon på utført arbeid hos deg. I tilegg laster vi opp dokumentasjon i boligmappa di. 

Klikk her for å logge inn på din boligmappe

Hvordan fungerer boligmappa?

"Når du logger deg inn med BankID identifiserer Boligmappa at du er du. Det gjøres deretter et søk i eiendomsregisteret for å finne ut hvilke eiendommer som står tinglyst på deg. Finner vi en eiendom, søkes det videre etter informasjon om eiendommen i offentlige register.

I tillegg søker vi etter om en eller flere håndverker har loggført arbeid på den samme eiendommen. Det vi finner slår vi sammen og viser dette til deg på en enkel og oversiktig måte. Datasikkerhet er prioritet. Innlogging med BankID og all data er lagret på driftsenter i Norge". - boligmappa.no

Må jeg gjøre noe?

"Egentlig ikke. Boligmappa kobler seg til deg automatisk ved første gangs innlogging med BankID og etter at du har godtatt våre vilkår der vi ber om å få lov til å søke etter informasjon om eiendommer som står registrert på deg. Du kan logge inn så ofte eller sjelden du vil, men vi anbefaler at du laster op kvitteringer, fargekoder og andre nyttige dokumenter som har med boligen å gjøre. Lurt i dag, verdiøkende om du en dag skal selge". - boligmappa.no