Våre kurs og konsulent tjenester:

FSE og Førsthjelp

NEK 400

FORSKRIFT OM MASKINER

ELDRE REGELVERK

Kurset dekker myndighetenes krav til årlig opplæring av elektrofagarbeidere Lavspent/høyspent. Innholdet baserer seg på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar for seg reelle ulykker, holdninger til sikkerhet, farer ved elektrisitet, roller, ansvar, arbeidsmetoder og verneutstyr.

Kurset tar for seg samspillet med Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400, og skal gi deltakerne bedre forutsetning for å forstå oppbygningen og hvordan man anvender normen. Innholdet i kurset tilpasses kundenes ønske basert på anleggstypene det arbeides på.

Kurset er et innføringskurs i regelverk som gjelder for maskiner, og tar for seg krav som gjelder ved bygging av maskiner. Viktige prinsipper rundt maskinsikkerhet, risikovurdering, kompetansebehov og dokumentasjon som må være på plass før maskiner som skal settes i drift.

Kurset gir en innføring i tidligere regelverk og gir deltakerne bedre forutsetninger for å kunne vedlikeholde, drifte og utføre endringer/utvidelser på elektriske anlegg som er bygget etter eldre regelverk. Innholdet tar for seg spesielle krav i Forskrift for elektriske anlegg (rødboka),